دفتر مرکزی

  • ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه 17، پلاک 22، کدپستی 1513833611
  • تلفن 43-88725434
  • فکس 88713487

کارخانه

  • قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینای شمالی، حکمت 11
  • تلفن 028332222842
  • فکس 028332222642

ایمیل

export@dashco.ir

a.fardaei@sgcint.com (International Commercial Manager)