شرکت داروشیشه (سهامی خاص) با هدف تامین بخشی از نیازهای صنعت داروسازی کشور، فعالیت خود را در سال 1365 با سه خط تولید در زمینه تولید انواع پوکه های آمپول، ویال و کارپول آغاز نمود. با تلاش بی وقفه کارشناسان و کارکنان شرکت در سال 1367 تعداد خطوط تولید به 8 خط و در سال 1370 به 12 خط تولید افزایش یافت. شرکت در حال حاضر با به کارگیری تکنولوژی روز این صنعت با 40 خط تولید و توانایی تولید بیش از 900 میلیون عدد پوکه در سال به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع پوکه های آمپول، ویال، کارپول (کارتریج های دندانپزشکی و انسولین) در خاورمیانه فعالیت می نماید ...بیشتر